پذیرش نمایندگی فعال صنایع آرایشی گیاهی ابریشـم در سراسر ایران 

  نام و نام خانوادگی *

  سمت *

  نام شرکت / موسسه *

  شماره ثبت *

  تلفن ثابت *

  تلفن همراه *

  آدرس محل کار *

  پست الکترونیک *

  وبسایت

  نوع کسب یا تجارت :

  نوع نمایندگی مد نظرتان چیست ؟
  انحصاری در استانانحصاری در شهرغیر انحصاری

  مختصری از رزومه کاریتان را شرح دهید:*

  توضیحات ضروری

  captcha

   نام و نام خانوادگی *

   شغل *

   تلفن ثابت *

   تلفن همراه *

   آدرس محل کار *

   پست الکترونیک

   مختصری از رزومه کاریتان را بفرمایید

   توضیحات ضروری


   فرم درخواست نمایندگی فروش حقوقی

    نام و نام خانوادگی *

    سمت *

    نام شرکت / موسسه *

    شماره ثبت *

    تلفن ثابت *

    تلفن همراه *

    آدرس محل کار *

    پست الکترونیک *

    وبسایت

    نوع کسب یا تجارت :

    نوع نمایندگی مد نظرتان چیست ؟
    انحصاری در استانانحصاری در شهرغیر انحصاری

    مختصری از رزومه کاریتان را شرح دهید:*

    توضیحات ضروری

    captcha

    فرم درخواست نمایندگی فروش حقیقی

     نام و نام خانوادگی *

     شغل *

     تلفن ثابت *

     تلفن همراه *

     آدرس محل کار *

     پست الکترونیک

     مختصری از رزومه کاریتان را بفرمایید

     توضیحات ضروری